Hovedside

Du kan se frem til nye kursuser og læring omkring:

Bæredygtig ledelse:

Bæredygtighed er og bliver enhver virksomhedsleders ledetråd i fremtiden:

Er DU klædt på til denne opgave?

På den anden side af covid-19-krisen – efteråret 2022? – vil jeg kunne tilbyde eksklusive kursus-forløb for de erhvervsledere som BRANDER for den bæredygtige omstilling og ønsker at BRANDE deres virksomhed for det gode de kan tilbyde menneskeheden:

Hvorledes kan MIN virksomhed og organisation bidrage til et mere bæredygtigt samfund og blive en medspiller i en positiv udvikling for os som samfund og os som borgere i en global verden?“:

Skabelon:

 • En virksomheds mission, vision og værdigrundlag, der afspejler livsbekræftende, bæredygtige idealer:
 • Arbejdsprincipper, der respekterer miljøet og bevarer ressourcerne:
 • Decentraliserede og netværksbaseret organisationer med lokal beslutningsautoritet:
 • Arbejdspladser, hvor medarbejderne vises tillid, får plads til udfoldelse og holdes ansvarlige:
 • Ledere som mentorer med det formål at tjene medarbejdernes professionelle udvikling:
 • Kulturer, der understøttet vedvarende læring, samarbejde og udveksling af ideer og viden:
 • Økonomisk politik designet til at opretholde virksomheden i generationer og skabe en arv til aktionærerne:
 • Ledelsessystemer, der opfatter profit som et middel til højere kvalitet og service snarere end et mål i sig selv:

Som et globalt samfund er du som virksomhedsleder forpligtet til at udvikle den bevidsthed og de færdigheder som er nødvendige for bevidst at udvikle vores organisationer i overensstemmelse med følgende principper:

 1). Vi (forretningslivet) er forbundet med menneskeheden og alt liv på vor kloden. Erhvervslivet og alle institutioner i det menneskelige samfund er integrerede dele af en enkelt virkelighed – indbyrdes forbundne, sammenhængende og indbyrdes afhængige.


 2). I overensstemmelse med denne virkelighed er formålet med erhvervslivet at øge økonomisk velstand samtidig med at det bidrager til et sundt miljø og forbedring af menneskers velbefindende.


3). Virksomhederne skal handle ud fra en grundlæggende omsorg for bæredygtighed og filosofien om ingen skade på naturen og engagement i sociale og samfundsmæssige tiltag for at genoprette Jordens selvfornyende integritet.


4). Virksomheden skal fungere med økonomisk, social og økologisk gennemsigtighed.


5). Virksomheden skal opføre sig som et positivt og proaktivt medlem af de lokale og globale samfund, hvor den opererer.


6). Erhverv, der ser, ærer og fejrer den væsentlige indbyrdes forbundne natur hos alle mennesker, og alt liv maksimerer det menneskelige potentiale og hjælper med at skabe en verden, som virker for alle.

7). Når forretningsliver er indrettet på denne ide om fælles samhørighed, er det den mest magtfulde motor på jorden for at skabe velstand og blomstring for alle.

Hvis du vil med på den rejse så hold øje med fremtidige opdateringer på min hjemmeside  ….  eller KONTAKT mig på mail: info@defrostme.nu for et personligt møde hvor vi i fællesskab skaber rammerne for en ny fremtid.

Emner som gennemgås:

 • Spiral Dynamiks – værdier og deres verdenssyn – link til mere INFO
 • Stage Model – udviklingspsykologi – link til flere INFO
 • Wisdom Economy – link til mere INFO
 • Teori U – link til mere INFO
 • Integral Teorien – Teorien om ALT – link til mere INFO
 • FN’s verdensmål og deres betydning – link til mere INFO

Kursusforløb:

20 x ugentlige læringsforløb: 1,5 time.

20 x ugentlige Q&A : 1,0 time.

Gruppe-arbejde med 10 timers coaching.

 

Nedenstående er en palet af mine tidligere tiltag som naturligvis – på en eller anden måde – vil  blive emner i en kommende dialog om fremtidens ledelse og lederskab.

Forandringens mirakel:

Tænk hvis du kunne…..

 • leve livet på dine præmisser!
 • finde harmoni og balance i dagligdagen!
 • opdage nye sider af dig selv!
 • udleve dine største ønsker og passioner!
 • undslippe følelsernes magt!
 • være mere nærværende, kærlig og givende!
 • få mere tid til dig selv!
 • blive mere positiv og sætte pris også på de små ting i livet!
 • glædes ved at arbejde strukturerede og opnå dine mål!
 • overvinde frygt og negative følelser!
 • bryde vaner og tankemønstre!

Alt dette og meget mere er muligt…….

Enten ved at deltage på en af mine workshops eller et privat coaching forløb hvor du bl.a. stifter bekendtskab med:

 • Neurologi.
 • Nyeste viden inden for hjerneforskning.
 • NLP.
 • Kognitiv indlæring.
 • Psykologi.
 • Meditation.
 • Adfærdslæring.
 • Den emotionelle krop.
 • Visualisering.
 • Personligheds begrebet.
 • Målsætning og skabe resultater.

Ved intensiv læring, øvelser og opgaver klædes du på til at takle fremtidens udfordringer og et liv på dine præmisser. Mange tror fejlagtigt, at man blot med motivation og lidt viljestyrke kan opnå alt her i livet men desværre er den kamp tabt på forhånd. Det der skal til – og som du vil opnå på denne workshop – er nogle simple men meget fundamentale ændringer i din måde at betragte og opleve dig selv og verden på.

Klik HER for yderligere information.

Det visionære og skabende liv:

Til dig som ønsker…..

 • en større forståelse og mening med livet.
 • indsigt i det spirituelle univers og dets principper.
 • mere kreativitet i livet.
 • humanistisk tilgang til tilværelse.
 • dybere forståelse af kærlighed og nærvær.
 • at finde ens sande og højre jeg.
 • at leve med og forstå egoets væsen.
 • at operere i den dualistiske verden med indsigt og visdom.

På denne weekend workshop får du et indgående kendskab til:

 • De spirituelle principper som styrer universet.
 • Kvantefysik.
 • Biologi – intelligente celler.
 • Neurologi.
 • Tankernes magt – healing.
 • Evolution.
 • Bevidsthed kontra underbevidsthed.
 • De programmer som styrer dit liv.
 • Livet er en illusion.
 • Egoets fald.

En ting er sikkert….

Dit liv vil ikke være det samme efter denne oplevelse!

Klik HER for yderligere informationer.

 

Prisliste:

Coaching: Kr. 695,00/time.   akut-linien

 

FACEBOOK-TILBUD: kontakt mail: info@defrostme.nu

 

Coaching – privat: Find dit autentiske jeg – et liv på dine præmisser!

 

4 moduler x 3 timer.

Kr. 7.998,00

 

Workshops: Forandringens mirakel:

 

Weekend + 4 QA webinars eller

4 uger x 3 timer + 4 QA webinars.

Kr. 5.295,00 – Kr. 3.995,00

Det visionære og skabende liv:

Weekend + 4 QA webinars.

Kr. 5.295,00

 

 
Book et foredrag: Jeg homo sapiens og hvem fa’ er det så?

En episk rejse fra tidernes morgen til det moderne menneske med alle dets mange udfordringer i privatlivet, på arbejdspladsen og som verdensborger. Hvor er vi på vej hen? Er der håb og lys forude eller kan vi bare ikke finde ud af det? Er fredelig sameksistens en by i Rusland?

Temaer som belyses:

Evolution, kvantefysik, neurologi, religion, spiritualitet, psykologi og adfærdslære. Egoet og dualisme. Livet som en subjektiv illusion. Myten om frie valg. Værdipolitik. Nuet – det eneste som tæller. Din og min forpligtelse.

2,5 timers underholdende læring og refleksion om det at være til.

Kr. 5.250,00

 

Diverse: Gratis video-serie: De 3 benspænd som afgør om du får fiasko eller succes med dine mål og ønsker – bliv bedre til at arbejde målrettet med dine fremtidsplaner. Klik HER.

Hvem er jeg?

Min mission som underviser og transformationscoach tager sit udgangspunkt i et stort ønske om, at hjælpe andre til at opleve forandrings mirakler som vitterlig indtræffer når du tager dit liv alvorligt og begynder at indrette dit liv efter dine største drømme, ønsker og passioner.

Jeg har selv gennemgået denne transformationsproces og fundet nøglen til min egen indre fylde, et liv i harmoni og selvforståelse – mit autentiske jeg.

Min egen rejse har været lang og med mange bump på vejen men set i bakspejlet var alle disse hændelser og oplevelser en nødvendighed for at gøre mig til den person som jeg er i dag. Lærdom fra livets skole kan man vel sige som omfatter: Ingen uddannelse, hash- og alkoholmisbrug, 2 skilsmisser, 4 børn og 14 års aktiv Kristendom efterfulgt af 19 års ørkenvandring og søgen efter meningen med livet. En rejse som gav mig indsigt i Buddhisme, Hinduisme og mange andre Spirituelle retninger samt stor viden indenfor mange grene af naturvidenskaben.

Ok, ret skal være ret – jeg tog dog trods alt en coaching uddannelse.

Og nu er jeg så her med livserfaring og værktøjer som jeg med glæde vil dele med dig på din vej i livet mod mening og forståelse.

IMG_9836_opt

Kontakt mig

Mail: info@defrostme.nu
Mobil: 40 13 65 86